Purist Fitness Club Gdynia

O KLUBIE PURIST


Klub PURIST przystosowany jest do ćwiczeń siłowych, wytrzymałościowych i aerobowych dla kobiet i mężczyzn. Posiadamy sprzęt i obciążenia do cross, bodybuilding, bieżnie, maszyny eliptyczne, rowerki oraz inne urządzenia treningowe. W ramach wykupionego karnetu możesz korzystać ze wszystkich urządzeń w naszym klubie bez limitu czasowego. Na miejscu jest trener, który pomoże początkującym stawiać pierwsze kroki na siłowni. Do dyspozycji jest również dietetyk, który pomoże dobrać odpowiednio zbilansowaną dietę. Poza tym możesz umówić się na treningi personalne z wybranym przez Ciebie trenerem.

Nasz klub honoruje karty "OK-System"Regulamin klubu

1. Każdy klient klubu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu klubu.
2. Zabrania się wstępu osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
3. Klienci klubu zobowiązani są do bezwzględnego respektowania poleceń instruktora siłowni.
4. Klientem klubu może zostać osoba pełnoletnia oraz osoba, która ukończyła 16 rok życia i posiada pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
5. Na siłowni wymagany jest strój sportowy i zmienne obuwie sportowe.
6. Instruktor zobowiązany jest udzielić instruktarzu o sposobie obsługi maszyn i urządzeń znajdujących się w siłowni oraz wprowadzić w ćwiczenia siłowe i aerobowe osoby, które pierwszy raz uczestniczą w zajęciach.
7. Klienci zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takim obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.
8. Klienci zobowiązani są do zachowania porządku po zakończeniu ćwiczeń (odłożenie na właściwie miejsce używanych przyrządów) oraz czystości stanowisk (ręcznik położony na tapicerce przyrządu).
9. W przypadku zauważenia usterek należy zgłosić ten fakt instruktorowi siłowni bądź pracownikowi w recepcji.
10. Klient siłowni proszony jest o powiadomienie obsługi siłowni o stanie swojego zdrowia.
11. Klient, który nie posiada zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań, korzysta z siłowni na własną odpowiedzialność.
12. Instruktor ma prawo przerwać ćwiczenia jeśli stan zdrowia klienta nie pozwala na dalsze ich kontynuowanie.
13. Klient, który w czasie ćwiczeń źle się poczuje zobowiązany jest natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni.